Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Híres emberek önéletrajz gyűjteménye linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Tölgyessy - William [8. oldal]
részletek »

Híres emberek önéletrajz gyűjteménye képes leírás: Tölgyessy - William [8. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: oneletrajz-eletrajz-hires.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 122 db
Tölgyessy Péter

Tölgyessy Péter

1957. szeptember 15-én született Esztergomban (Komárom megye). Az általános és a középiskolát szül˜városában végezte, 1975-ben érettségizett. A kötelez˜ sorkatonai szolgálat után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait. 1981-ben szerzett jogi diplomát, azóta az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének a tudományos munkatársa. Kutatóként érdek-képviseleti és közjogi témákban jelentek meg írásai. 1986-1987 fordulóján közremˆködött a Fordulat és reform címˆ tanulmánykötet megírásában. 1988-ban Gazdasági érdekképviseletek Magyarországon címˆ könyvében foglalta össze kutatási eredményeit. Neve szélesebb körben 1988 nyarától, az egyesülési és gyülekezési törvénytervezetek, illetve a választójogi törvénytervezet vitájában vált ismertté. 1988-1989 fordulóján elkészítette a szabad demokraták A rendszerváltás programja címˆ dokumentumának alkotmányjogi fejezetét, és szerz˜társa volt a politikai átmenetr˜l szóló fejezeteknek. 1989 tavaszán lépett be a Szabad Demokraták Szövetségébe. Kezdett˜l fogva egyik meghatározó résztvev˜je volt az Ellenzéki Kerekasztalnak, majd a háromoldalú politikai egyeztet˜ tárgyalásoknak. Az EKA részér˜l Sólyom Lászlóval együtt ˜ tárgyalt az MSZMP delegációjával a megbeszélések megkezdésér˜l.

Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova

Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova

1963. augusztus 16-án a Vosztok-8 szovjet űrhajón a világtörténelemben először egy nő hagyta el az öreg Föld légterét, 48-szor megkerülte bolygónkat, és három nappal később sikeresen visszatért. Az akkor már mind szertelenebbül (a szovjet újnyelv szerint: voluntarista módon) viselkedő Hruscsov pártfőtitkár birodalmában egy szabályos arcú, átlagos termetű és ideológiai, valamint pártszempontok szerint gondosan ellenőrzött életrajzú lányt választottak ki az első űrhajósnő történelmi szerepére, akit mindmáig példaképének tekintett, 27 éves korától özvegy anyja egyedül nevelt fel. Valentyina Tyereskova számára az űrben töltött három nap bizonyos értelemben a történet vége" lett: azóta egyszerűen nincs dolga. Pontosabban minden, amit - szovjet és nemzetközi nőszervezetek merev elnökeként, merőben formális bizottságok élén, hivatalos látogatások protokollját róva - tesz, az már a múltról és a múltnak szól. A bátor fiatal nő ráadásul nem bizonyult egyéniségnek, és mindmáig nem tudja elviselni dicsősége súlyát. Visszatérése után öt hónappal, az ünneplések csitultával hagyta, hogy - még mindig a Nagy Szovjet Biológiai és Társadalmi Kísérlet részeként - férjhez adják az 1962-ben repült Vosztok-3 űrhajósához, Andrian Nyikolajevhez. Még azt is engedelmesen tűrte, hogy a pompás állami szertartáson az SZKP első embere vezesse őt a vőlegény elé.

William Blake (1757-1827) költő

William Blake (1757-1827) költő

Blake az a költő, akivel minden szóról szóra történt. A költő, wie és im Buche steht". Más költő is beszél ihletről, amikor úgy érzi, mintha valaki diktálná, mit írjon - Blake néven tudta nevezni a szellemeket, kiknek sugallatára gördítette elő profetikus könyveinek végtelen sorait. Más költő is beszél látomásokról, melyek felvonulnak lelki szemei előtt - de míg más költő mindig tudja, hogy a látomások játékos fantázia szülöttei, Blake számára a valóságnál sokkal több objektív realitása van a vízióknak, melyek megelevenítik előtte a halottakat, lejátszatják égbe nyúló panorámákban a Teremtés titkait, és felépítik előtte London kövein az új Jeruzsálemet, a mennyeit. Más költő is beszél arról, hogy kortársai nem értik meg, és csak száz év múlva fogják felismerni igazi nagyságát, de ilyen teljes mértékben ez még senkivel sem esett meg, mint vele: kiről kortársai jóformán azt sem tudták, hogy verseket ír (mert ha látták volna is verseit, azt hitték volna, hogy regény), és a múlt századból való lexikonok csak mint rézmetszőről emlékeznek meg róla - s ma népszerű amerikai kiadások borítékai hirdetik, hogy nélküle a költők számára fenntartott polc határozottan tökéletlen". Ő volt a legkülöncebb a különcök nemzetének sok különc költője közt. Minden, ami vele összefügg, egészen különös; a vele foglalkozónak sajátos atmoszférában kell hazatalálnia, mintha a kristályszobában volna.

Tuti menü